Démokritos z AbdérAntické Řecko
*asi 460 – †370 př.n.l., řecký filozof a encyklopedický vědec. Hlavní představitel antického atomismu. Za základ světa považoval dva principy: atomy a prázdno, příčinnost ztotožňoval s nutností. Atomistickou teorii uplatňoval i při výkladu jiných vědních oborů, například gramatiky, lékařství, estetiky nebo pedagogiky. Byl stoupencem antické demokracie. Démokritovo tematicky rozsáhlé dílo, dochované jen ve zlomcích, bylo prvním velkým antickým pokusem o jednotný výklad světa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: ananké, ataraxie, atomismus starověký, Epikúros ze Samu, eudaimonismus, fatalismus, filozofie, Hérakleidés z Pontu, idea, Leukippos z Mílétu, materialismus, nús, předsokratikové, psychofyzický problém, stoicheion, účinek, Valentin Ferdinandovič Asmus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: