předsokratikovéFilozofie
[Předsokratykové], označení pro řecké filozofy před Sokratem (6.–4. století př.n.l.). Tento termín se užívá pro odlišení epochy, v níž v centru zájmu filozofů byla příroda, od následujícího období, jež do středu pozornosti vyzvedlo problematiku jednotlivce, myšlení, morálky. K předsokratickým filozofickým proudům patří školy mílétská, elejská, pythagorejská; Hérakleitos, Empedokles, Anaxagorás, Démokritos a Leukippos.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 11. 2006
Autor: -red-