sociologie



[Latina + řečtina], věda o společnosti jako celostním systému i o jednotlivých skupinách, institucích, procesech a oblastech společenského života. Všechny filozofické systémy minulosti obsahovaly určitou sociální, resp. dějinnou filozofii. Jako zvláštní disciplína se objevuje filozofie dějin v 18. století a snaží se nalézt zákony a hybné síly společenského vývoje. Potřeba překonat spekulaci a spojit teoretický rozbor společenských vztahů s empirickým průzkumem sociálních jevů vedla k požadavku ustavení zvláštní vědy o společnosti (C. H. Saint-Simon), později "pozitivní vědy", na filozofii nezávislé v duchu pozitivismu (A. Comte, autor termínu sociologie). Sociologie se v 19. století a počátkem 20. století rozdělila na řadu škol: geografický směr, vyzdvihující vliv přírody na vývoj společnosti, rasově antropologická škola, dodávající argumenty rasismu, bioorganický směr, ztotožňující společnost s organismem, sociální darwinismus psychologické školy, absolutizující instinkty, přání, nápodobu nebo "duši davu", a konečně sociologismus, snažící se vysvětlovat společnost pouze z ní samé. Pro moderní sociologii je charakteristický převládající empirismus a s ním spojená rostoucí specializace, prolínání sociologie se sociální psychologií.



Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: analytická sociologie, biologismus, Franz Oppenheimer, George Caspar Homans, Herbert Spencer, Heróert Alexander Simon, jednání, regrese, role sociální, sociolingvistika, styk.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: