biologismusSociologie
[Biologizmus, řečtina], směr v sociologii a ideologii, snažící se mechanicky přenášet biologické pojmy a zákonitosti do oblasti společnosti a užívat je při analýze společenských jevů. Analogie s organickým světem se objevují ve společenském myšlení již v antice, avšak rozvoj biologismu je charakteristický pro myšlení 2. poloviny 19. století. Souvisí s úspěchy biologických věd (objev buňky, objevy přirozeného výběru a boje o život). Projevy biologismu nalézáme u A. Comta, H. Spencera a T. R. Malthuse, na biologismu jsou založena bioorganická, antroporasová a eugenická škola v sociologii, sociální darwinismus, malthuziánství a rasové teorie. Biologizující teorie postavily některé složité a závážné problémy, jako je míra působení biologických vlivů na život společnosti, otázka celostnosti společenského systému, struktury a funkce jeho jednotlivých částí nebo charakter sociálních konfliktů. S biologismem však nelze ztotožňovat vědecké zkoumání vlivu přírodních faktorů na člověka a společnost nebo chápání člověka jako biosociální bytosti. V současné době se biologismus nejčastěji projevuje jako sociální behaviorismus. Historický materialismus dokázal, že vývoj člověka a lidské společnosti je řízen kvalitativně vyššími historicko-společenskými zákonitostmi, že vývoj společnosti je nutno vysvětlovat především z vývoje a střídání výrobních způsobů a společenskoekonomických formací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: human relations, neobehaviorismus, Wilhelm Jerusalem.

Reklama: