empirismusFilozofie
Filozofie směr považující smyslovou zkušenost za jediné východisko poznání; opakem je racionalismus. Materialistický empirismus chápe zkušenost jako zprostředkování objektivně existujícího světa (F. Bacon, J. Locke, francouzský materialismus 18. století); pro idealistický empirismus je zkušenost souhrnem počitků či představ nemajících základ v objektivním světě (D. Hume, různé druhy pozitivismu, zvláší v polovině 19. století). V teorii poznání je empirismus spjat se senzualismem a s analýzou smyslového poznání; podceňuje rozumové poznání a aktivní úlohu a relativní samostatnost myšlení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Otakar Machotka, sociologie, univerzália.