role sociálníOčekávaný způsob chování člověka, vyplývající z jeho společenské pozice v dané sociální struktuře, vzorec chování požadovaný od jedince vzhledem k jeho postavení v sociální komunitě. Každá sociální role má normativní charakter, i když zachovává prostor pro psychologickou modifikaci individuálního projevu. Nositel sociální role si jednotlivé role osvojuje v procesu sociálního učení, přičemž tyto role mohou být ve vzájemně konfliktním postavení (zaměstnanec-manžel-otec). Jedinec se se sociální rolí neidentifikuje téměř nikdy absolutně, což může být jak zdrojem rozporů v oblasti mezilidských vztahů, tak faktorem, který tyto rozpory kladně ovlivňuje. Strukturou, mechanismy působení a funkcí sociálních rolí se zabývá sociologie a sociální psychologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: psychodrama, sociální distance, status sociální, teorie rolí, tvořivost, učení, vůdce skupiny.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: