psychodramaSociodrama – diagnosticko-terapeutická metoda koncipovaná J. L. Morenem, blízká projekčním metodám a sociometrii. Její podstatou je modifikované divadlo, vyvolávající u hlavního herce (protagonisty) katarktický efekt spontánním přehráním (improvizací) konfliktních situací či rolí před obecenstvem, které je vybíráno s ohledem na charakter terapeuticky řešeného problému. Vedle protagonisty se psychodramatu aktivně účastni tzv. „pomocná já“ (auxiliary egos), zpravidla školení psychoterapeuti, zajišťující role potřebné k realizaci scény nebo vyjadřující vnitřní hlas („svědomí“) protagonisty. Řeší-Ii se pomocí psychodramatu obecnější problémy, týkající se větších sociálních skupin, přechází psychodrama v sociální drama (sociodrama).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: