Severní AmerikaGeografie / Kontinenty / Severní Amerika
Z fyzickogeografického hlediska se zahrnuje do Severní Ameriky i Grónsko a Střední Amerika včetně ostrovů Karibského moře. Často je pod Severní Ameriku zahrnována pouze tzv. anglosaská Amerika (tj. Kanada a USA ) a nejsevernější část Latinské Ameriky (Mexiko). V Severní Americe žije přes 450 milionů obyvatel. Mezi největší aglomerace patří Mexico City (20 milionů obyvatel), New York (18,5 milionů obyvatel), Los Angeles (13,5 milionů obyvatel). Původními obyvateli jsou Indiáni a na severu Eskymáci. Přistěhovalci přišli z Evropy, Asie, Afriky. Severní Amerika má rozlohu 24 milionů km2. Krajními body pevniny jsou mysy: na severu Murchison, 71°50' severní šířky (v Grónsku Morris Jesup, 83°38' severní šířky), na jihu Mariato na Panamské šíji, 7°12' severní šířky, na západě mys prince Waleského, 168°05' západní délky, na východě mys Charles, 55°40' západní délky. Největší délka pevniny je 8700 km a šířka 5950 km (na Panamské šíji se zužuje na 48 km). Pobřeží Severní Ameriky je velmi členité, ostrovy a poloostrovy zaujímají čtvrtinu celkové plochy. Největší ostrovy: Grónsko, Kanadské arktické souostroví, Velké Antily, Aleuty. Geologicky nejstarší částí je kanadský štít. Dalšími jednotkami jsou severoamerická tabule, appalačský obvod a soustaví Kordiller. Povrch je rozčleněn poledníkovým směrem. Střední výška Severní Ameriky je 720 m, nejvyšších výšek dosahuje v Kordillerách (McKinley, 6194 m n.m.) a snižuje se k východu přes mezihorské plošiny a pánve, Skalnaté hory, Velké planiny do Centrální nížiny. Na východě se zvedá Appalačské pohoří, které klesá do pobřežní Atlantské nížiny. Nejnižší místo světadílu je v Údolí smrti -86 m. Mnohá ložiska nerostného bohatství mají světový význam. Těží se rudy železa, kobaltu, niklu, uranu, neželezných kovů, stříbra, dále zlato, platina, kamenné uhlí, ropa, zemní plyn, fosfáty, bauxit aj. Vývoj husté sítě řek a jezer byl ovlivněn čtvrtohorním zaledněním. Větší část Severní Ameriky je odvodňována do Atlantského oceánu. Nejdelší řeka je Mississippi s Missouri, dopravně nejdůležitější řeka sv. Vavřince a vodní systém Velkých kanadských jezer. Podnebí je v nejsevernější části světadílu drsné, polární, přechází v mírné, kolem Mexického zálivu v subtropické a jižními částmi ostrovů zasahuje do tropického pásu. Uspořádání povrchu umožňuje pronikání vzdušných proudů od severu i jihu hluboko do pevniny. Flóra Severní Ameriky patří do holarktické a neotropické oblasti, fauna do neoarktické a jihoamerické oblasti. Viz také Amerika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amerika, Anasazi, Antily, Atlantská nížina, Atlantský oceán, Boothia, boreální zóna, Čejeni, eskymácko-aleutské jazyky, Fundy Bay, gorbuša, hmyzožravci, Jacques Cartier, Jižní Amerika, laso, McKinley, meridionální zóna, Mexický záliv, Mississippi, Otto Sverdrup, Revillagigedo, Saint Pierre a Miquelon, Severní ledový oceán, Skalnaté hory, spodní karbon, Tehuantepecká šíje, William Edward Parry.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: