Anasazi[Indiánské jazyky], označení několika kultur rozvíjejících se od 2. století př.n.l. do 19. století na jihozápadě USA (jižní Utah, severní Nové Mexiko, jihozápadní Colorado, severní Arizona). Nositelé kultur Anasazi nebyli etnicky jednotní a jejich etnická příslušnost pro všecha období nebyla dosud spolehlivě určena. Jménem Anasazi označovali Navahové usedlé zemědělské kmeny (Anasazi znamená starobylí), se kterými se setkali po svém příchodu do dnešních jihozápadních USA v 11.-13. století. Kulturní tradice Anasazi se rozhodující měrou podílela na formování indiánských kultur jihozápadní části Severní Ameriky. Vychází z kultury Cochise a dnes se dělí na sedm fází: 1. košíkáři II (100 př. n.l. – 400.n.l.) – zemědělství (kukuřice, dýně). 2. košíkáři III (400 – 700) začátek domestikace krocana, fazole, keramika, první kivy. 3. Pueblo I (700 – 900) – přechod ke stavbě puebel. 4. Pueblo II (900 – 1100) – první kamenné stavby; 5. Pueblo III (1000 – 1300) – největší rozkvět, umělé zavodňování, sídliště městského typu     (Mesa Verde). 6. Pueblo IV (1300 – 1600) – po období velkého sucha ve 13. století přechod na horní tok     Ria Grande a na řeku Little Colorado. 7. Pueblo V (od 1600) viz Pueblané.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Cochise, Hohokam, Mogollon, Pueblané.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: