psychóza[Řečtina], psychosis – skupinové označení pro psychické poruchy charakterizované některými z těchto příznaků: a) Těžkými poruchami vnímání, například halucinacemi. b) Poruchami emocí, například těžkou depresí. c) Poruchami myšlení, například bludy. d) Nápadně nepřizpůsobivým chováním vůči okolí. Psychóza narušuje výrazně celou osobnost nemocného. Podle psychologie se psychózy dělí na: a) Endogenní, tj. vznikající z vnitřních příčin, například schizofrenie. U některých se předpokládá metabolický, popřípadě biochemický původ, například u maniodepresívní psychózy, endogenní deprese. Příčiny jiných jsou nejasné. b) Exogenní (reaktivní), způsobené faktory zevního prostředí, například masívní psychotraumatizací, deprivací. Vznikají zpravidla u předem indisponovavých jedinců. c) Organické, způsobené poškozením mozkové tkáně, například aterosklerózou. d) Somatogenní, vznikající na podkladě jiných tělesných poruch, například horečnatym deliriem. e) Toxické, způsobené chemickými látkami ovlivňujícími psychiku, například některými léky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: agresivita, antropofobie, apatie, asociálnost, degradace, extáze, halucinace, logorea, maladaptace, misantropie, panfobie, psychopatologie, zuřivost.

Reklama: