maladaptace[Latina], porucha nebo neschopnost adaptace, nesprávná adaptace, narušení přirozené interakce mezi člověkem a prostředím vycházející z neurofyziologických a psychických (osobnostních) dispozic jedince, pojem ekvivalentní výrazu maladjustace, nepřizpůsobivost. Vzniká zpravidla na podkladě sociální narušenosti či psychické deprivace a projevuje se různými poruchami chování (únik ze situace, rezignace, destruktivní agresivita). Následkem bývá sekundární narušení osobnosti, při větší závažnosti (hloubce) i vznik neuróz a psychóz. Z hlediska defektologie může být maladaptace rovněž znakem defektivity jedinců, v jejichž patogenezi dominuje konkrétní (většinou fyzická, somatická) porucha. Maladaptaci nelze ztotožňovat s jakýmkoli nonkonformním postojem jedince k převládajícím názorům nebo poměrům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: maladjustace, psychopatologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: