přísudekPredikát – jazykověda, základní větný člen tvořící s podmětem základní větnou dvojici věty dvojčlenné, spojenou vztahem predikace. Rozlišuje se přísudek slovesný (sloveso určité), který se shoduje s podmětem v osobě, čísle a rodě, popřípadě životnosti (příčestí činné a trpné složených tvarů), jmenný (slovesně jmenný – spona s jménem), podle povahy jmenné části shodný s podmětem v čísle, pádě, rodě a životnosti, a přísudek neslovesný, vyjádřený jménem, citoslovcem nebo predikativem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: akuzativ, doplněk, genitiv, podmět, přídavné jméno, sloveso.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: