slovesoVerbum – druh slov ohebných, která vyjadřují děj (činnost, stav a změnu stavu), časují se a vystupují ve větě hlavní jako jádro přísudku. Z mluvnických kategorií vyjadřuje například osobu, číslo, čas, způsob, rod a vid. Slovesné tvary se tvoří obvykle od několika kmenů (v časech od přítomného a minulého). V některých jazycích se časují všechna slovesa stejně, v jiných (flexívního typu, například v češtině) se rozlišuje několik časovacích tříd. – Vedle sloves s plným významem jsou slovesa pomocná (být), slovesa sponová (stát se) a slovesa modální (moci , smět). Podle toho, zda se spojují s předmětem, rozlišují se slovesa předmětová a bezpředmětová. Slovesa s předmětem ve 4. pádě, která tvoří osobní pasívum, jsou přechodná, ostatní jsou nepřechodná. Viz také časování; slovesné tvary; vid slovesný.

Datum vytvoření: 10. 8. 2005
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: český jazyk, deverbativum, osoba mluvnická, sloveso nepřechodné, sloveso přechodné, tvarosloví.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: