časováníKonjugace – slovesná flexe, vyjadřování mluvnických kategorií slovesa (osoby, čísla, času, popřípadě způsobu a slovesného rodu) tvary jednoduchými nebo složenými. Časování sloves v češtině se dělí podle zakončení 3. osoby singuláru (-e, -ne, -je, -í, -á) do pěti tříd.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 3. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: flexe, sloveso, tvarosloví, vzor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: