podmětSubjekt – jazykověda, základní větný člen mluvnicky nezávislý na ostatních větných členech. S přísudkem tvoří ve větě dvojčlenné (otec čte) základní větnou dvojici (syntagma), spojenou vztahem predikace. Je definován jako nositel větného výroku, původce nebo nositel činnosti, stavu, vlatnosti: vyjadřován nejčastěji podstatným jménem (v 1., zřídka 2. pádě) nebo zájmenem, dále přídavným jménem, číslovkou, infinitivem slovesa, citoslovcem, vedlejší a hlavní větou. Vedle formálního, gramatického podmětu se rozlišuje ještě podmět psychologický (východisko při aktuálním členění věty) a z logicko-sémantického hlediska podmět logický (agens), který se s gramatickým podmětem nemusí shodovat.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: český jazyk, doplněk, genitiv, médium, patiens, přísudek.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: