populaceEkologie
Ekologie, soubor jedinců téhož taxonu (druhu, plemena, odrůdy), vyskytující se v určitém období v určité oblasti, prostor může být různě ohraničen. Základní znaky populace: hustota, forma růstu, rozptýlení (disperze) jedinců, poměr pohlaví, natalita, mortalita, věková struktura. Tyto znaky (vlastnosti, atributy), charakterizující populaci jako živý systém vyššího řádu než jedinec (individuum), mají dynamickou povahu, mění se v čase i prostoru. Měří se s různou přesností v částech odebraných z populace (vzorky populace). Soubor genetických vlastností všech jedinců v populaci (tzv. genom populace) má rozhodující význam pro adaptabilitu populace i pro evoluci druhů. Populace jsou základní jednotky biocenózy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: abundance, amensalismus, analýza fytocenologická, autotoxiny, ekologické úrovně, fytogeografie, migralita, poměr pohlaví, populační dynamika, produkční ekologie.

Reklama: