abundanceEkologie
Ekologie, početnost jedinců populace. Rozlišujeme abundanci absolutní a relativní. Absolutní abundance je celkový počet jedinců v populaci, zjišťuje se spíše výjimečně, pokud je možno jedince v populaci spolehlivě spočítat. Relativní abundance je počet odchycených nebo pozorovaných jedinců v populaci. Určuje se častěji.

Datum vytvoření: 27. 5. 2007
Datum aktualizace: 2. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: