migralitaEkologie
Ekologie, jakékoli prostorové přemisťování jedinců nebo populace. Je ovlivněna vlastnostmi populace a působením činitelů vnějšího prostředí (klima, potrava, rozmnožování nebo prostor). Migralita závisí na pohyblivosti jedinců nebo na pasivním přenosu (např. větrem, vodou).

Datum vytvoření: 4. 7. 2007
Datum aktualizace: 4. 7. 2007
Autor: -red-