populační dynamikaEkologie, kolísání početnosti populace organismů vlivem vnějších i vnitřních činitelů. Někdy se jako populační dynamika chápou jakékoliv změny struktury i ostatních vlastností populace, například poměr pohlaví, věková struktura, natalita i disperze. V takovém případě pak populační dynamika zahrnuje i změny početnosti a jejich příčiny. Populační dynamika je nejvýznamnější vlastností populace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: latence.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: