poměr pohlavíGenetika, sex-ratio – poměr mezi početním zastoupením samců a samic v určité skupině jedinců, například v populaci, generaci. – Primární poměr pohlaví je poměr mezi počtem samčích a samičích zygot v okamžiku oplození. – Sekundární poměr pohlaví je poměr mezi jedinci v době narození. – Terciární poměr pohlaví je poměr vztažený na určitou vymezenou věkovou skupinu v souboru jedinců.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: