Paul Heinrich Dietrich von HolbachFilozofie
*prosinec 1723 – †21.1.1789, francouzský osvícenský filozof německého původu, přední představitel mechanistického materialismu, ateista, atomista. Ostrý kritik idealistické filozofie (zvláště Berkeleyovy), idealismus považoval za chiméru odporující zdravému rozumu. Vznik náboženství vysvětloval strachem jedněch a klamem druhých. Hmota je podle Holbacha „vše to, co nějak působí na naše smysly“, skládá se z neměnných a nedělitelných atomů. Pohyb, atribut hmoty, chápal též mechanicky jako přemisťování těles v prostoru. Jeho přísný determinismus odmítal objektivní existenci nahodilostí, které hodnotil jako jevy, jejichž příčiny nám nejsou známy. V gnozeologii senzualista, odpůrce agnosticismu. V názorech na společnost a dějiny byl idealista, tvrdil, že „názory vládnou světem“ a rozhodující význam v dějinách přikládal činnosti zákonodárců. V politice byl přívržencem konstituční monarchie, ale přikláněl se mnohdy i k osvícenému absolutismu. Člověk je podle Holbacha částí přírody podřízenou jejím zákonům, neznalost vlastní podstaty vedla lidský rod k tomu, že se dal zotročit a stal se obětí vlád. Cestu k osvobození lidí viděl v osvětě. Holbachův hlavní spis Systém přírody byl na příkaz pařížského parlamentu spálen.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: encyklopedisté, eudaimonismus, filozofie, humanismus, jednota, mechanicismus, Nicola Antoine Boulanger, osvícenství, přirozené právo, teleologie, teorie systémů.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: