George BerkeleyBiografie / Náboženství / Filozofie

*12.3.1684 – †14.1.1753, irský teolog a filozof. Studoval a později učil na dublinské univerzitě. Hodně cestoval – po Evropě, několik let strávil na Bermudách. 18 let byl biskupem v Cloyne. Berkley byl krajním stoupencem novověkého britského empirismu. Kritizoval Descarta i Locka: Descarta kvůli jeho racionalismu a Locka kvůli nedůslednému uplatňování empirismu. Berkley zúžil empirismus na problém bezprostředního vnímání (ačkoliv je empirie daleko širší) a převedl jej tak na tzv. sensualismus. Vše, co člověk vnímá a poznává – prostřednictvím vnějšího i vnitřního vnímání, v podobě primárních i sekundárních kvalit, jako jednoduché i složené ideje, existuje pouze v jeho vnímajícím duchu. Mimo lidskou mysl neexistuje žádný „zdroj“ počitků. Proto platí esse est percipi, být znamená být vnímán. Ideje, které existují pouze v lidské mysli, však nejsou lidským, ale božím výtvorem. To, co je označováno jako příroda, je podle Berkleyho souvislým celkem idejí vytvořeným Bohem. Bůh je přitom nestranný a nezná libovůli – dává všem myslím stejnou ideu. A protože je neměnný, dává ji všem stále znovu a stejným způsobem – v tom spočívá stálost přírodních zákonů. Berkleyho filosofie bývá označována za solipsismus. Z díla: Pojednání o základech lidského poznání.Datum vytvoření: 15. 2. 2001
Datum aktualizace: 22. 3. 2021
Autor: JC

Odkazující hesla: Arthur Collier, Borden Parker Bowne, David Hume, empirismus, fenomén, filozofie, John Stuart Mill, logický pozitivismus, materialismus, Nicolas Malebranche, Paul Heinrich Dietrich von Holbach, psychologie, relativismus, sensualismus, senzualismus, solipsismus, spiritualismus, subjektivismus, účinek, vědomí, vzájemný vztah, zkušenost.Reklama: