solipsismusFilozofie
filosofický směr přisuzující primární význam vlastní osobě – z latinského solus sám, ipso, on sám, pouhý. Solipsismus může mít dvojí podobu: 1) morální (hledání vlastního dobra) 2) metafyzickou (existuje jen „já“, které vnímá). Příkladem solipsismu je filosofie G. Berkleyho.

Datum vytvoření: 16. 2. 2001
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: JC

Odkazující hesla: George Berkeley, idealismus, imanentní škola, Johann Gottlieb Fichte, Josef Petzold, Ludwig Wittgenstein, realismus gnozeologický, subjektivní idealismus, vědomí.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: