mechanicismus[Mechanycizmus, latina < řečtina], jednostranný světový názor snažící se vysvětlit vývoj přírody a společnosti prostřednictvím zákonů mechanické formy pohybu hmoty. Jeho pokrokové protiteologické zaměření se projevovalo hlavně v 16.–18. století, kdy odrážel úspěchy galileovské a newtonovské mechaniky a poskytoval přírodovědecké pochopení mnoha jevů, spojovaných tradičně s nábožensko-teologickými výklady. Absolutizace mechaniky však vedla k deformaci obrazu světa, v němž pohyb neměnných prvků je plně určován zákony klasické mechaniky, to se odrazilo v metafyzickém charakteru filozofie materialismu 17.–18. století (T. Hobbes, P. H. D. Holbach, J. O. de La Mettrie). Nesprávnost mechanicismu se odhalila v nemožnosti vykládat elektromagnetické, chemické, biologické a společenské jevy pomoci zákonů mechaniky i v nepřevoditelnosti jakýchkoliv vyšších forem pohybu hmoty na nižší. Soudobý dialektický materialismus nepokládá mechanickou formu pohybu hmoty za nejzákladnější a odmítá redukcionistické převádění vyšších úrovní struktury a pohybu hmotných objektů na nižší.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: naturfilozofie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: