Maurice RavelBiografie / Skladatelé
*7.3.1875 – †28.12.1937, francouzský skladatel. Narodil se v Ciboure, jeho otec, Švýcar, byl inženýr a matka pocházela ze starého baskického rodu, což silně ovlivňovalo skladatelovo zaměření zejména v oblasti folklórních inspirací. Jeho učitelem kompozice na konzervatoři v Paříži byl Gabriel Fauré. Maurice Ravel je považován za představitele hudebního impresionismu ovlivněného lidovou melodikou, především z oblasti Španělska, Orientu a Ameriky. Na rozdíl od mnoha Debussyho následovníků se o třináct let staršímu Claudu Debussymu umělecky vyrovnal, lépe řečeno postavil se vedle něj jako samostatná tvůrčí osobnost. Ravel velmi individuálně a charakteristicky rozvinul impresionistickou hudební bázi, avšak usiloval o pevný kompoziční řád příklonem k neoklasickým tendencím. Na rozdíl od plynoucích forem Debussyho mají Ravelovy skladby „ostře vyleptané“ obrysy, mnohdy totožné se sonátovou či jinou tradiční formou. Jeho zvukový svět je naprosto osobitý svými poněkud svíravými disonancemi, rozvážným užíváním bitonality a atonality, melodickou a tonální invencí a úchvatnou, doslova mistrovskou instrumentací. V ostrém kontrastu s mnoha Debussyho epigony vrátil Ravel orchestrálním nástrojům jejich původní smysl. V jeho skladbách smyčce opět dosahují intenzivního melodického výrazu, dechovým nástrojům se vrátila jejich průbojnost a bicí nástroje opět hýří rudimentárním účinkem. Mezi Ravelovy nejslavnější skladatelské činy patří Bolero, Španělská rapsodie a orchestrální úprava Musorgského Obrázků z výstavy. Je též autorem vesměs technicky náročných klavírních skladeb (například Vodotrysky, Kašpar noci, Zrcadla), dále mimo jiné dvou klavírních koncertů, písní a komorních děl (kupříkladu smyčcový kvartet F dur) vyznačujících se značnou zvukovou kultivovaností. Nejrozsáhlejším dílem Ravelova tvůrčího talentu je balet Dafnis a Chloe, přičemž pro choreografické zpracování byla komponována také temná fantasie La valse. Do pokladnice světového umění přispěl i svými dvěma vynikajícími operami (Španělská hodinka, Dítě a kouzla). Maurice Ravel byl člověk spíše uzavřený a jeho citový život je zahalen v tajemství. Cestoval po Evropě, Kanadě a USA, ale většinou pobýval v Paříži nebo ve své vile v Montfort-l´Amaury. Pochmurná nálada některých skladeb je jakousi předzvěstí blížící se zákeřné mozkové choroby. Zemřel v Paříži nedlouho po nezdařeném operativním zákroku. Ravelův umělecký odkaz však neupadl v zapomnění. Nezaložil školu, ale vytvořením klavírního stylu pro moderní francouzskou generaci význačně ovlivnil Debussyho a jeho nástupce. Mnohá Ravelova díla se těší dodnes velké popularitě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 12. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aloysius Bertrand, Andrée Howard, Arthur Bliss, Artur Rubinstein, Arturo Benedetti Michelangeli, Bernard Haitink, francouzská hudba, Gabriel Fauré, hudba, impresionismus, Ivan Moravec, Janine Charratová, Modest Petrovič Musorgskij, Olga Skálová, Robert Casadesus, španělská hudba, Umělecká beseda, valčík, Walter Gieseking.

Reklama: