Lipsko

MapaMěsta a obce

Německy Leipzig – krajské město v Německu na soutoku Bílého Halštrovu, Pleisse a Parthe, 118 m n.m. 593 145 obyvatel (31.12.2019). Průmysl těžkého strojírenství, elektrotechnický, jemné mechaniky, textilní, oděvní, potravinářský, kožešnický, polygrafický, energetiky. Veletrhy (jarní a podzimní). Středisko knižního obchodu Německa. Dopravní křižovatka, letiště. Divadla, opera (1683), filharmonie, galerie, muzea (uměleckých řemesel, Dimitrovovo), knihovny, botanická a zoologická zahrada. Univerzita (1408, nejstarší v Německu), technické a jiné vysoké školy. Vědecké výzkumné ústavy. Sportovní zařízení. Moderní přestavba. Kolem roku 800 vznikla srbská osada Lipa (od slova lípa), po podrobení Srbů v 10. století vybudován hrad (urbs Libzi) a rozvíjela se řemeslnicko-obchodnická osada, které mezi lety 1156 a 1170 udělil markrabě Ota Míšeňský (před 1130-1190) hallské a magdeburské městské právo. Město leželo na křižovatce obchodních cest (via regia, via imperii). V letech 1215-16 neuspěšné povstání měšťanstva proti markraběti. Lipské měšťanstvo však s rozvojem své hospodářské moci dosáhlo i řady výsad (například soudní svrchovanost) a císařskými privilegii v letech 1497 a 1507 získalo právo pořádat veletrhy (od roku 1895 vzorkové). V roce 1409 založena univerzita. Kolem roku 1500 bylo Lipsko střediskem tiskařství. Roku 1519 se konala tak zvaná lipská disputace mezi M. Lutherem, Karlstadtem a J. Eckem (1486-1543). Po překonání důsledků třicetileté války se Lipsko stalo hospodářsky nejvýznamnějším městem Saska. Vedle hospodářství se rozvíjel i kulturní život (J. S. Bach, knihtiskárny, knižní obchod). 16.-19.10.1813 byla u Lipska v bitvě národů poražena Napoleonova armáda. V září roku 1830 lidové povstání svrhlo reakční městskou správu. Lipsko se vyvíjelo v obchodní centrum německého celního spolku a zažilo i další vlnu rozvoje kultury, zejména hudebního života (rodiště R. Wagnera). Za druhé světové války bylo město nálety v letech 1943-1945 poškozeno. V roce 1946 obnoveny veletrhy, od roku 1952 se Lipsko stalo krajským městem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: James' McKeen Cattell, Johann Sebastian Bach, Manfred Gerlach, Schkeuditz, Torgau.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: