Lev Semjonovič VygotskijPsychologie
*17.11.1896 – †11.6.1934, ruský psycholog a pedagog; profesor univerzity v Moskvě. Zabýval se otázkami obecné, dětské, srovnávací, pedagogické i klinické psychologie. Soustředil se zejména na problematiku myšlení a řeči, vypracoval kulturní historii teorii vývoje lidské psychiky (vyšší psychické procesy jako společenskohistoricky podmíněné faktory, na jejichž vývoji se aktivně podílí řeč), významně přispěl k rozvoji experimentální psychologie a defektologie; svými pracemi ovlivnil rozvoj neuropsychologie. Četné poznatky formuloval na základě spolupráce s A. N. Leonťjevem, A. R. Lurijou a D. N. Uznadzem i na základě polemiky s jinými autory (J. Piaget, K. Bühler, W. Stern). Svými koncepcemi usiloval o vytvoření konkrétní psychologické teorie vědomí a o prohloubení studia vývoje pojmů u dětí, experimentálně i teoreticky rozpracoval otázku vztahu učení a rozumového vývoje dítěte. Česky vyšlo: Myšlení a řeč, Vývoj vyšších psychických funkcí, Psychologie umění.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexandr Romanovič Lurija, Alexej Nikolajevič Leonťjev, činnost, interiorizace, paměť, produktivní myšlení.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: