interiorizacePsychologie
[Latina], internalizace – psychologie, zvnitřňování; opak exteriorizace; a) způsob převedení vnější (předmětné) činnosti do nitra osobnosti (etické principy spol. jsou například internalizovány do vnitřních vzorců jednání); b) proces, kterým jsou objekty či operace vnějšího světa zvnitřněny do psychických představ tak, že je s nimi možné pracovat v myšlenkových operacích; toto pojetí rozpracovali v L. S. Vygotskij, A. N. Leonťjev a P. J. Galperin; c) pojem užívaný J. Piagetem v jeho teorii inteligence k vyjádření vřazení vnějších operací do systému mentálních operací zrajícího subjektu (zvnitřnění aktů manuální činnosti do mat. operace).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: exteriorizace, introjekce, sociální norma.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: