sociální normaRegulativ sociálních vztahů lidí, jímž se určují a vymezují sociální interakce uvnitř dané sociální skupiny a jímž se přikazuje nebo zakazuje určité chování. Dodržování sociálních norem, které morou mít formu imperativu (příkazu), rekomendace (doporučení) nebo interdikce (zákazu), je zajišťováno systémem sankcí. Podle stupně naléhavosti dodržování sociálních norem a míry sociálního sankcionování se sociální normy dělí na čtyři kategorie: obyčeje, mravy, zákony a tabu. Jednotlivec respektuje sociální normy podle toho, do jaké míry odpovídají jeho individuálním cílům, zájmům, jeho stupnici hodnot a postojů. Adaptace jedince na sociální normy probíhá od prostého přizpůsobení až k identifikaci a interiorizaci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: destruktivita, norma, prestiž, vývoj psychiky.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: