sankcePrávo
Právo, a) schválení, potvrzení určitého opatření, rozhodnutí ap.; b) ustanovení právní normy o následcích nesplnění povinností určené právní normou; c) trest nebo jiná újma (například náhrada škody), jež postihuje toho, kdo poruší ustanovení právní, popřípadě jiná pravidla. Mezi sankce v trestním právu patří tresty a ochranná opatření; ve správním právu jsou sankce za přestupek tzv. opatření (napomenutí, důtka, pokuta). Sankce majetkové jsou v širším smyslu všechny právní následky, jež působí majetkovou újmu tomu, kdo nesplnil svou povinnost; v užším smyslu to jsou penále a pokuty. Sankce majetkové jsou stanoveny buď zákonem, nebo smlouvou. Jejich účelem je zajistit splnění závazků a signalizovat nedostatky; jsou též alespoň částečnou náhradou škody způsobené nesplněním závazku. Sankce bankovní, opatření, kterých používá banka proti organizacím, jež porušují podmínky stanovené pro poskytování úvěru, pro platební a zúčtovací styk nebo porušují zásady hospodárnosti ap. Takovou sankcí je například zastavení úvěru, zvýšení úrokové sazby, požadování zvláštní záruky za poskytnuté úvěry ap. Sankce v mezinárodním právu – donucení, svépomoc, kterou si státy individuálně nebo kolektivně vynucují zachování pravidel mezinárodního práva. Hlavními prostředky donucení jsou politické sankce mimoprávní povahy a patří k nim taková zahraničně politická opatření, která jsou schopna vykonávat na druhý stát nátlak (viz též retorze). Specifickým donucovacím prostředkem jsou represálie. Zvláštní kolektivní formou svépomoci jsou sankce Rady bezpečnosti OSN v případě ohrožení nebo porušení mezinárodního míru. – Útočná válka a jiné způsoby použití síly a hrozby silou, dříve uznávané za krajní prostředky donucení, jsou mezinárodním právem zakázány;

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: lex imperfecta, sociální norma.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: