represálie[Latina], odvetná opatření, specifický, mezinárodním právem upravený prostředek donucení. Opatření státu, která poškozují právem chráněný zájem jiného státu za tím účelem, aby tento stát byl nucen ustoupit od vlastního protiprávního jednání. Mezinárodní právo připouští pouze neozbrojené represálie úměrné rozsahu deliktu státu, proti němuž směřují.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jean Lambert Tallien, sankce.