prestiž[Prestyž, francouzština], vážnost, důstojnost, věhlas, míra ocenění, které se dostává jedinci nebo skupině v prostředí, jehož je součástí, ukazatel vážnosti postavení vyjadřovaný v rámci stupnice obecně uznávaných hodnot. Prestiž určuje subjektivní pozici jedince nebo skupiny v dané sociální struktuře, jejíž společenské normy zásadně ovlivňují kritéria pro posuzování prestiže. Ve spojení s plněním určitých očekávaných činností jedince (skupiny) je prestiž odrazem skutečných společenských vztahů ve vědomí lidí a nikoliv konstitučním prvkem v tvorbě sociální struktury. Jako výsledek subjektivního hodnocení se může prestiž značně lišit od objektivního postavení a významu jedince (skupiny) v daném sociálním systému.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: