Istanbul

MapaMěsta a obce

Dříve česky Cařihrad, slovansky Cargrad, řecky Konstantinopolis – přístavní město v Turecku u Bosporu. 2,77 mil. obyvatel (1980). Největší město Turecka a jeho hospodářské a kulturní středisko. Průmysl textilní, potravinářský, strojírenský, kožedělný, tabákový, keramiky, cementárenský. Dopravní křižovatka (železniční, silniční, přístav, letiště). Na evropské straně přirozený přístav Stambul, Pera, Galata, na asijské Usküdar, Haydar Paşa. Stavební památky, mešita Ahmadye, chrám Hagia Sofia. Velký turistický ruch. Muzea. Univerzita (založena roku 1927), technické (založena roku 1773) a jiné vysoké školy. V místech dnešního Istanbulu se ve starověku rozkládalo řecké město Byzantion. V letech 324-330 bylo přebudováno císařem Konstantinem I. Velikým na hlavní město východní části římského impéria – Konstantinopolis (Konstantinopol), jež se roku 395 stalo hlavním městem východořímské, resp. byzantské říše, sídlem patriarchy a jedním z nejvýznamnějších politických, hospodářských (zvláště obchodních) a kulturních center pozdního starověku a středověku, využívajícím své výhodné polohy na rozhraní Evropy a Asie. V roce 425 zde bylo založeno vysoké učení, 553 se zde konal V. ekumenický koncil. Roku 532 vypuklo ve městě povstání Níká. Od 11. století pronikali do Konstantinopole italští kupci, přičemž o politický vliv zde soupeřily Benátky a Janov (janovští kupci založili samosprávnou osadu v konstantinopolském předměstí Galatě). Roku 1204 byl Konstantinopol dobyt (z popudu Benátčanů) účastníky IV. křížové výpravy a stal se hlavním městem latinského císařství. V roce 1261 bylo město dobyto (za pomoci Janova) Palaiologovci. V letech 1261-1453 se stalo hlavním městem obnovené byzantské říše. Od konce 14. století neustále ohrožován Turky. Jeho obchodní i politický význam postupně upadal. Roku 1453 bylo město dobyto Turky a přejmenováno na Istanbul. V letech 1453-1923 se stalo sídlem tureckého sultána a hlavním městem osmanské říše. Postupně nabylo orientálního rázu. Bylo značně poškozeno velkými požáry v roce 1714, 1755 a 1808. Po porážce Turecka v 1. světové válce byl Istanbul v letech 1918-1923 obsazen vojsky Dohody. V době národního osvobozeneckého boje a demokratické revoluce (1919-1922) byl hlavním centrem reakčních kruhů kolem sultánova dvora. Dne 6.10.1923 byl obsazen Atatürkovými vojsky. 13.10.1923 bylo hlavní město Turecka přeneseno z Istanbulu do Ankary.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 5. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ali Suavi, Benátská republika, Boris I., Bospor, Byzantion, byzantské výtvarné umění, egyptsko-turecká válka 1831-33, Eparchikon biblion, Hagia Sofia, mladoturecká revoluce, Níká, raně křesťanské výtvarné umění, Řím, Středozemní moře, Vysoká porta.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: