mladoturecká revoluce



Pokus o revoluci v osmanské říši v letech 1908-1909. Vypukla pod vlivem mezinárodních událostí (porážka carismu ve válce s Japonskem 1904, ruská revoluce 1905, perská revoluce 1905-1911), které vyhrotily nespokojenost s despocií Abdülhamida II. Na nové snahy evropských zemí o rozdělení osmanské říše odpověděly turecké vojenské jednotky v Makedonii z iniciativy organizace Jednota a pokrok, vypovězením poslušnosti a spojily se s partyzánskými oddíly. Sultán byl 24.7.1908 nucen obnovit ústavu z roku 1876, ale mladoturecká parlamentní většina nevystoupila s pozitivním demokratickým programem. Po obsazení Kréty Řeckem a rakousko-uherské anexi Bosny a Hercegoviny se sultán Abdülhamid II. pokusil v dubnu 1909 o reakční puč. V odpověď na to revoluční oddíly znovu obsadily Istanbul a dosadily na trůn Mehmeda V. (*1844 – †1918, vládl od roku 1909), ale orientace politického vedení se nezměnila. Politická, sociální a národnostní jednota mladotureckého hnutí se rozpadla, autonomie národnostních menšin a pozemková reforma byly násilím potlačeny. Osvobozenecký program redukovali mladoturci na vojenské byrokratické centralizační reformy, prosazované manévrováním mezi velmocemi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: bosenská krize, Enver Paša, turecká kinematografie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: