germanizace[Germanyzace], součást úsilí o násilné poněmčování neněmeckých národností nebo národů na území německého etnika nebo v jeho sousedství. Germanizace postihovala zejména slovanské národy a národnosti v Polabí, Pomořansku a Prusku. V habsburské mnohonárodnostní monarchii těžce doléhala na neněmecké národy, silně se uplatňovala po třicetileté válce. Zesílila za vlády Marie Terezie a Josefa II. Vyvolala na české straně obranné národní hnutí. Brutálním způsobem prováděli germanizaci nacisté za 2. světové války.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 10. 2013
Autor: -red-

Odkazující hesla: Lužice, Lužičtí Srbové, matice školské, Nišané, polabsko-pobaltští Slované, Varmie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: