etnomuzikologieHudební teorie
Jedna z disciplín hudební vědy, zkoumá lidovou hudbu, hudbu mimoevropských národů a etnik (a to jak v současnosti, tak i v historickém vývoji), otázku vzniku hudby. Souvisí s dalšími vědními obory (hudební historie, srovnávací hudební věda, etnografie, folkloristika, antropologie, sociologie). Hlavním úkolem etnomuzikologie je pomocí zvukového záznamu a notového zápisu dokumentovat hudební projev, zpřístupnit jej, provést jeho analýzu a stylovou charakteristiku a určit jeho postavení v životě dané společnosti. Představitelé jsou například E. M. Hornbostel, C. Stumpf, C. Sachs, R. Lach, M. Schneider, W. Danckert, W. Wiora, B. Bartók, Z. Kodály, u nás O. Hostinský, L. Janáček, O. Zich, J. Kresánek, O. Elschek a další.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: hudební věda, Komitas, Werner Danckert, Zacharij Petrovič Paliašvili.