Charles de GaullePolitologie / Vojenství
[Šárl d gól], *2.11.1890 – †9.11.1970, francouzský generál, státník a politik, prezident republiky. Aktivní účastník 1. a 2. světové války. Od 1921 profesor na vojenské akademii v Saint-Cyr; zastával různé velitelské funkce. Propagoval modernizaci armády a změnu válečné strategie. Po porážce Polska 1939 jmenován velitelem formující se tankové divize; za nacistického vpádu do Francie zasáhl v květnu 1940 do bojů proti pancéřové armádě generála Guderiana u Laonu. Dne 5.6.1940 povolán do Reynaudovy vlády jako státní sekretář pro válku. Prosazoval nutnost pokračovat v boji společně s Velkou Británií. Po nástupu maršála Pétaina s podporou W. Churchilla unikl do Londýna, odkud 18.4.1940 v rozhlasovém projevu odmítl kapitulaci Francie a vyzval k pokračování v boji. 28.6.1940 byl uznán britskou vládou (26.9.1941 sovětskou vládou) za představitele všech „Svobodných Francouzů“ bojujících na straně Spojenců. Vytvořil Radu na obranu impéria (27.10.1940), Francouzský národní výbor (24.9.1941) a v červenci 1942 přejmenoval hnutí Svobodná Francie na Bojující Francii. Od června 1943 předseda (zprvu spolu s H. H. Giraudem) Francouzský výboru národního osvobození, od června 1944 předseda prozatímní vlády. V prosinci 1944 uzavřel v Moskvě sovětsko-francouzskou smlouvu, která byla počátkem obnovy velmocenského postavení Francie v rámci protifašistické koalice. Referendem z 21.10.1945 docílil zrušení ústavy 3. republiky, ale nepodařilo se mu při přípravě nové ústavy získat podporu politických stran pro koncepci silné prezidentské moci. Proto podal 20.1.1946 demisi. Kritik politického systému 4. republiky, ve volbách 1951 se pokusil získat vládu jako vůdce Sdružení francouzského lidu (RPF). Neschopnost 4. republiky vyřešit situaci v Alžírsku mu otevřela cestu k moci; 1958 nastolil systém 5. republiky 1958–1959 ministerský předseda, 1959–1969 prezident republiky 1962 ukončil válku v Alžírsku, 1966 vystoupila Francie z vojenské složky NATO. Usiloval o nezávislou politiky Francie, opřenou o francouzskou jadernou sílu. V roce 1969 odstoupil po zamítnutí návrhu reforem. Autor pamětí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Brazzaville, Brazzavillská konference, Čad, Colombey-les Deux-Églises, dególka, Francie, François Mauriac, François Mitterrand, Fred Zinnemann, gaullisté, Georges Pompidou, Henri Queuille, Jacques Léon Rueff, Jacques Soustelle, Jean Louis François Darlan, Joseph Laniel, Libreville, lotrinský kříž, Michel Debré, Paul Ramadier, Raoul Salan, RenéJean Pleven, Réunion, Svobodná Francie, Vincent Auriol.

Reklama: