Benátky

MapaMěsta a obce

Italsky Venezia – krajské, provinční a přístavní město v severní Itálii v kraji Veneto na 118 ostrovech v laguně vzdálené 4 km od moře; 332800 obyvatel (1981). Průmysl je soustředěn v Mestre (veletrhy) a Marghere. Doprava na kanálech, zvláště Canale Grande (4 km dlouhý, 70 m široký). Průmysl textilní, klenotnický, krajkářský; výroba upomínkových předmětů. Přístav má překlad přes 20 milionu tun ročně. Velký turistický ruch. Ostrovy Murano, Burano (průmysl sklářský ), La Giudecca, San Michele (hřbitov). Mnoho stavebních památek (Dóžecí palác, četné kostely). Vysoká škola architektury, uměleckých řemesel; umělecká akademie, oceánografický institut; státní archív, knihovny, muzea, galerie. – Benátky založeny obyvateli římského Veneta, zejména města Aquileie, kteří se uchýlili před útoky Hunů (5. století ) a Langobardů (6. století) do oblasti přímořských lagun pod ochranu byzantského loďstva. Představitelem oblasti byl původně patriarcha sídlící v Gradu; na sklonku 7. století vznikla hodnost dóžete (světská hlava oblasti). Od 9. století obchodním centrem Benátek a sídlem dóžete ostrov Rialto. Benátky uznávaly do 11. století byzantskou svrchovanost, aby posílily své postavení obchodního prostředníka mezi Byzancí a západní Evropou. Ve skutečnosti už od 9. století vytvářely nezávislý stát, který si postupně podřídil části Itálie, Istrije, Dalmácie pronikl do východního Středomoří a do Černomoří (viz též Benátská republika). Podnikavost benátských obchodníků dokládají cesty členů rodiny Polo na čínský dvůr. Prostřednictvím Benátek se ve středověku šířilo byzantské umění na západě. Kulturní rozkvět pokračoval i v renesanci a baroku (viz též benátská škola, A. Palladio, C. Monteverdi, C. Goldoni). Hospodářský pokles města od 16. století (těžiště světového obchodu se přesunulo do západní Evropy). Roku 1797 byla benátská republika rozbita Napoleonem Bonapartem; Benátky připadly Rakousku, roku 1805 Napoleonovi (v rámci Italského království ), roku 1815 Rakousku (v rámci království lombardsko-benátského). V letech 1848–1849 revoluce, vyhlášena Republika svatého Marka, potlačena Rakušany. Od roku 1866 součást Itálie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: achátové sklo, Aquileia, aquilejský patriarchát, Benátská republika, byzantské výtvarné umění, Daniel Gran, František Gross, František Skála, Grado, italské války 1495-1559, italské výtvarné umění, Jan Fyt, Lorenzino, Murano, Pád, Skadar, slovenské výtvarné umění, Split, Takeši Kitano, Vahran, Veneti, Veneto, Vittore Carpaccio, Zdeněk Miler.