benátská školaHudba
Hudební skladatelé působící v 16. a začátkem 17. století v Benátkách (A. Willaert, C. de Rore, G. Zarlino, C. Merulo, A. Gabrieli a G. Gabrieli, C. Monteverdi). Střediskem hudebního života byl chrám svatého Marka, jehož architektura (více oddělených kůrů) vytvářela příznivé podmínky pro rozvoj originální kompoziční a provozovací praxe (dvojsborová a vícesborová technika). Skladatelé se uplatnili zvláště v oblasti varhanní, madrigalové a motetové tvorby. Na rozdíl od nizozemské polyfonie sílí v jejich díle vertikální zřetel nad lineárním (tj. harmonický nad kontrapunktickým).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adrian Willaert, Andrea Gabrieli, Benátky, Giovanni Gabrieli, italská hudba.