Zikmund I. Starý z dynastie Jagellonců*1.1.1467 – †1.4.1548, od roku 1506 polský král a litevský velkokníže, syn Kazimíra IV. Jagellonského a Alžběty Habsburské (*1438-†1503), bratr českého a uherského krále Vladislava II. Jagellonského. Jako princ obdržel od českého krále roku 1498 knížectví hlohovské a roku 1501 polské, působil ve správě Slezska a Lužice. Pro jeho panování bylo charakteristické ohrožení dynastické politiky Jagellonců mocenskými zájmy Habsburků, zejména v Uhrách a Čechách. Roku 1515 se spolu s Vladislavem II. Jagellonským podílel na uzavření vídeňských smluv. Roku 1512 se oženil s Barbarou Zápolskou (1495-1515), dcerou vévody sedmihradského. V letech 1507-1508, 1512-1522 a 1534-1537 válčil s Ruskem, roku 1514 ztratil Smolensk. Od roku 1519 bojoval s řádem německých rytířů, roku 1525 přijal po sekularizaci řádu od pruského vévody Albrechta Hohenzollernského lenní hold. V letech 1526-1529 byla uskutečněna inkorporace Mazovska do polského království. Roku 1531 úspěšně válčil s Moldavskem. Za vlády Zikmunda I. Starého probíhal kulturní rozkvět Polska spjatý s nástupem renesance (zejména pod vlivem druhého sňatku Zikmunda I. Starého s Bonou Sforzou d'Aragon). Roku 1537 se uskutečnil odboj šlechty, tzv. wojna kokosza, kterému byl král nucen ustoupit.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anna Jagellonská, Bona Sforza d'Aragona, Boneroré, Ivan Ivanovič, Jan Skála z Doubravky, Jan Zikmund Zápolský, vídeňské smlouvy 1515, wojna kokosza, Zikmund I. Starý z dynastie Jagellonců, Zikmund II. August z dynastie Jagellonců.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: