zazvěřeníMyslivost
Myslivost – početní stav určitého druhu zvěře v honitbě, vztažený na určitou jednotku plochy (obvykle 100 nebo 1000 ha). Pro zvěř jelení, daňčí, mufloní, pro zajíce, bažanta a koroptev je zazvěření určeno předpisy, tzv. normovanými kmenovými stavy zvěře, které vycházejí ze zařazení jednotlivých honiteb do jakostních tříd.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2020
Autor: -red-

Reklama: