jelenZoologie / Myslivost

Cervus – rod savců z čeledi jelenovitých. Samci mají na výrůstcích čelních kostí parohy, které každoročně shazují. Známy 2 druhy: jelen sika a jelen evropský, oba s řadou poddruhů. V České republice žije jediný původní druh jelen evropský (zvaný též jelen lesní), Cervus elaphus. Má holarktické rozšíření: vyskytuje se v Evropě, v Asii ostrůvkovitě až po Dálný východ. V severní Africe se vyskytuje sporadicky v Alžírsku a Tunisku. V Severní Americe je rozšířen na značné části území. Průměrná délka těla dospělých jelenů 200 cm, výška v kohoutku 130 cm, hmotnost 110–170 kg. Samice (laň) je menší a lehčí než samec. Žijí volně v lesích a oborách. Páření (říje) vrcholí ve druhé polovině září. Samci troubí, kolem nich se shromažďují laně. Laň po 34 týdnech březosti rodí jedno mládě (koloucha). Kolouch pohlavně dospívá v druhém roce svého života. Lov je povolen jen v určitém období, zpravidla od srpna do prosince. Jeleni často působí škody na lesních kulturách.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: daněk, hříva, říje, savci, spárkatá zvěř, tajga, vlk, wapiti, zazvěření.Reklama: