jelenovitíZoologie / Myslivost
Cervidae – čeleď přežvykujících sudokopytníků. Samci mají na výrůstcích čelní kosti kostěnné parohy, které pravidelně shazují. U některých druhů mají vyvinuté parohy samci i samice. Jsou rozšířeni po celém světě. Do Austrálie a Nového Zélandu byli introdukováni. Je celkem známo 42 druhů. V České republice jsou původní součástí fauny pouze jelen evropský, Cervus elaphus, a srnec obecný, Capreolus capreolus. K jelenovitým patří daněk, sika a jelenec, do České republiky též introdukovaní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: daněk, jelen, paroh, přežvýkavci, sambar, sika, sob, srnec.Reklama: