koroptevZoologie

Perdix, rod středních velkých ptáků z čeledi bažantovitých. Známy jsou 3 druhy. Koroptev polní, Perdix perdix, nenápadně hnědě zbarvená, žije v Evropě a Asii na stepích, nyní i na polích a v lukách. Zjara se ozývá nápadným voláním, tzv. čiřikáním. Hnízdí na zemi v trávě. Živí se hmyzem a semeny plevelů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: hrabaví, orebice, tenátka, zazvěření.Reklama: