honitbaMyslivost
Soubor souvislých honebních pozemků ve správě nebo užívání organizace, na kterých je dovoleno vykonávat právo myslivosti. Honitba musí svým tvarem, velikostí (minimálně 500 ha) a přírodními podmínkami zajišťovat řádné myslivecké hospodaření. Podle podmínek prostředí se honitba dělí na lesní, polní a vodní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: myslivecká stráž, odchyt zvěře, vábení zvěře, zazvěření.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: