Wales[Vejlz], velšsky Cymru – jedna z historických zemí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na západě hlavního britského ostrova a na ostrově Anglesey. Rozloha 20761 km2, 2,80 mil. obyvatel (1984), hlavní město Cardiff. Administrativně se člení na 8 hrabství. Hornatá země (Kambrické hory s nejvyšší horou Snowdon), rozvinutý průmysl těžební (kamenné uhlí, rudy železa), strojírenský, petrochemický, hutnický, loďařský, textilní, potravinářský a rybný. Nejstaršími známými historickými obyvateli Walesu byli keltští Kymrové, předkové dnešních Walesanů. V 1. až 2. století byli porobeni Římany. Wales tvořil vojensky spravovanou okrajovou část římského panství. Od Římanů přijali Walesané křesťanství. V 5. až 8. století odolali anglosaské expanzi. Na území Walesu vznikla tři rodová knížectví se silnými přežitky patriarchálně rodové společnosti – Powys (střední Wales), Deheuberth (jihozápad) a nejmocnější Gwynedd (severozápad), jehož vládci stáli od 7. do 13. století v čele waleského odboje proti Angličanům (první vládce Gwyneddu Cadwallon je připomínán roku 634, poslední Llewelyn či Lewelyn roku 1282). Po dobytí Anglie Normany roku 1066 donutil sice Vilém I. Dobyvatel waleská knížectví k formálnímu uznání anglické svrchovanosti, ale definitivně byl Wales ovládnut až v letech 1282 až 1284 za Eduarda I. Roku 1301 udělil Eduard I. Wales v léno svému synovi Eduardovi I.I a od té doby až dodnes je titul prince waleského udělován následníkovi trůnu. Národnostní útisk anglické šlechty vyvolával ve 14. až 15. století projevy lidového odporu (povstání barda Owena Glendowera roku 1412). Poslední zbytky autonomie ztratil Wales v roce 1536, kdy byl administrativně a právně sloučen s Anglií. Za reformace byla přeložena Bible do velštiny. V období průmyslové revoluce v 2. polovině 18. a 1. polovině 19. století došlo k industrializaci jižního Walesu (těžba kamenného uhlí a železné rudy), spojené s rozvojem průmyslových center Cardiffu a Swansea. V 19. století vzniklo waleské národní hnutí za politickou autonomii a za obnovení téměř zaniklé velštiny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anglesey, Cardiff, David Attenborough, Dee, Gwynedd Owain, Kambrie, klan, Kylie Minogue, Llewelyn ap Iorwerth Veliký, Press Association, Svatojiřský průliv, Swansea, waleská literatura.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: