vodíková korozeNevratné poškozeni oceli pohlcením atomárního vodíku, který reaguje s uhlíkem z oceli za vzniku metanu. Molekuly metanu nemohou v oceli difundovat, hromadí se na místech vzniku (strukturní poruchy) a vyvolávají místní pnutí, které vede ke vzniku trhlinek, k porušení homogenity materiálu a tím ke snížení mechanických vlastností oceli. Vodík difunduje do oceli při technologickém zpracování (moření, galvanické pokovování) nebo během provozu, kdy je materiál za vysokých teplot a tlaků vystaven atmosféře obsahující vodík.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: vodíková křehkost.