pokovováníTechnologický postup nanášení tenkých ozdobných nebo ochranných vrstev na kovové či nekovové předměty. Takovým postupem je například: a) galvanické vylučování kovu z vhodného elektrolytu, obsahujícího rozpuštěnou sloučeniny povlakového kovu (Cu, Ni, Zn, Cr, Sn, Pb, Ag, Au, Pt), b) bezproudové vylučování kovu z roztoku solí na podkladě rozdílu vlastních potenciálů (Cu, Ni, Zn), c) kondenzace par povlakového kovu ve vakuu – naprašování, napařování (Cu, Ni, Au), d) ponor do roztaveného kovu, zejména s nízkou teplotou tání (Pb, Sn, Zn), e) stříkání rozprášeného tekutého kovu – metalizace, f) difúzní sycení povrchu při dostatečně vysokých teplotách (Cr, Si, B), g) plátování – metalurgické spojení povlaku se základním materiálem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: úprava odlitků, vodíková koroze.

Reklama: