vlnová délkadélka vlny – a) u postupného vlnění vzdálenost dvou nejbližších bodů kmitajících se stejnou fází; b) u podélného vlnění vzdálenost dvou sousedních zhuštění nebo zředění; c) u příčného vlnění vzdálenost dvou sousedních vrcholů; d) u stojatého vlnění dvojnásobek vzdálenosti sousedních uzlů nebo kmiten. Převrácenou hodnotou vlnové délky je vlnočet. Je řešením odpovídající vlnové rovnice (Schrödingerovy, Dirakovy). Kvadrát absolutní hodnoty vlnové délky udává hustotu pravděpodobnosti výskytu částic soustavy v daných místech v daném čase.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: chromatická adaptace, fotoelektronová emise, optická hustota, posuv, rentgenová spektra, spektrální absorpce, spektrometr, ultrafialové záření, vlnové číslo.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: