ultrafialové zářeníNeviditelné elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než viditelné světlo ( < 380 nm) a tedy s vyšší energií. Vyvolává fotochemické pochody v systémech živých (pigmentační účinky, sterilizaci prostředí) i v neživých (světlotisk, luminiscence). Užívá se i pro záznam či mazání informace v paměťových prvcích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hyperpigmentace, jizva, křemenné sklo, luminiscenční kontrola, optické záření, rtuťová výbojka, sulfochlorace, Woodovo světlo.